Show subtitles
1x03
3x08
2x05
5x07
3x04
2x04
 

The Vampire Diaries

Season 6 | Season 5 | Season 4 | Season 3 | Season 2 | Season 1


# Episode Amount Subtitles
5x22 Home 6 en fr  ru  hu pt  ro 
5x21 Promised Land 6 en fr  ru  hu pt  ro 
5x20 What Lies Beneath 7 en fr  ru  hu pt jp ro 
5x19 Man On Fire 6 en fr  ru   pt jp ro 
5x18 Resident Evil 7 en fr  ru  hu pt jp ro 
5x17 Rescue Me 6 en fr  ru  hu pt jp  
5x16 While You Were Sleeping 7 en fr  ru  hu pt jp ro 
5x15 Gone Girl 7 en fr  ru  hu pt jp ro 
5x14 No Exit 7 en fr  ru  hu pt jp ro 
5x13 Total Eclipse of the Heart 7 en fr  ru  hu pt jp ro 
5x12 The Devil Inside 7 en fr  ru  hu pt jp ro 
5x11 500 Years of Solitude 7 en fr  ru  hu pt jp ro 
5x10 Fifty Shades of Grayson 9 en fr br ru gr hu pt jp ro 
5x09 The Cell 9 en fr br ru gr hu pt jp ro 
5x08 Dead Man on Campus 9 en fr br ru gr hu pt jp ro 
5x07 Death and the Maiden 9 en fr br ru gr hu pt jp ro 
5x06 Handle With Care 9 en fr br ru gr hu pt jp ro 
5x05 Monster's Ball 9 en fr br ru gr hu pt jp ro 
5x04 For Whom the Bell Tolls 9 en fr br ru gr hu pt jp ro 
5x03 Original Sin 9 en fr br ru gr hu pt jp ro 
5x02 True Lies 9 en fr br ru gr hu pt jp ro 
5x01 I Know What You Did Last Summer 9 en fr br ru gr hu pt jp ro 
All episodes 9 en fr br ru gr hu pt jp ro