Show subtitles
 

The X-Files

Season 10 | Season 9 | Season 8 | Season 7 | Season 6 | Season 5 | Season 4 | Season 3 | Season 2 | Season 1

Advertising:

# Episode Amount Subtitles
8x21 Existence (2) 8 en fr br  gr hu pl tr pt 
8x20 Essence (1) 8 en fr br  gr hu pl tr pt 
8x19 Alone 8 en fr br  gr hu pl tr pt 
8x18 Vienen 8 en fr br  gr hu pl tr pt 
8x17 Empedocles 8 en fr br  gr hu pl tr pt 
8x16 Three Words 8 en fr br  gr hu pl tr pt 
8x15 DeadAlive (2) 8 en fr br  gr hu pl tr pt 
8x14 This Is Not Happening (1) 8 en fr br  gr hu pl tr pt 
8x13 Per Manum 8 en fr br  gr hu pl tr pt 
8x12 Medusa 8 en fr br  gr hu pl tr pt 
8x11 The Gift 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
8x10 Badlaa 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
8x09 Salvage 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
8x08 Surekill 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
8x07 Via Negativa 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
8x06 Redrum 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
8x05 Invocation 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
8x04 Roadrunners 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
8x03 Patience 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
8x02 Without (2) 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
8x01 Within (1) 9 en fr br ru gr hu pl tr pt 
All episodes 9 en fr br ru gr hu pl tr pt