Show subtitles
 

The X-Files

Season 10 | Season 9 | Season 8 | Season 7 | Season 6 | Season 5 | Season 4 | Season 3 | Season 2 | Season 1

Advertising:

# Episode Amount Subtitles
4x24 Gethsemane (1) 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x23 Demons 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x22 Elegy 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x21 Zero Sum 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x20 Small Potatoes 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x19 Synchrony 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x18 Max (2) 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x17 Tempus Fugit (1) 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x16 Unrequited 8 en es fr br ru gr hu pl  
4x15 Kaddish 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x14 Memento Mori 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x13 Never Again 8 en es fr br ru gr hu pl  
4x12 Leonard Betts 8 en  fr br ru gr hu pl tr 
4x11 El Mundo Gira 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x10 Paper Hearts 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x09 Terma (2) 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x08 Tunguska (1) 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x07 Musings of a Cigarette-Smoking Man 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x06 Sanguinarium 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x05 The Field Where I Died 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x04 Unruhe 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x03 Teliko 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x02 Home 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
4x01 Herrenvolk (2) 9 en es fr br ru gr hu pl tr 
All episodes 9 en es fr br ru gr hu pl tr