Loading...
Show subtitles
7x22
6x22
2x08
1x02
1x23
 

The Walking Dead

Season 9 | Season 8 | Season 7 | Season 6 | Season 5 | Season 4 | Season 3 | Season 2 | Season 1


# Episode Amount Subtitles
3x16 Welcome to the Tombs 7 en  fr br   ar hu  pt  ro 
3x15 This Sorrowful Life 7 en  fr br   ar hu  pt  ro 
3x14 Prey 7 en  fr br   ar hu  pt  ro 
3x13 Arrow on the Doorpost 7 en  fr br   ar hu  pt  ro 
3x12 Clear 7 en  fr br   ar hu  pt  ro 
3x11 I Ain’t A Judas 8 en es fr br   ar hu  pt  ro 
3x10 Home 9 en es fr br  gr ar hu  pt  ro 
3x09 The Suicide King 9 en es fr br   ar hu pl pt  ro 
3x08 Made to Suffer 8 en es fr br   ar hu  pt  ro 
3x07 When the Dead Come Knocking 10 en es fr br ru  ar hu pl pt  ro 
3x06 Hounded 9 en es fr br   ar hu pl pt  ro 
3x05 Say the Word 9 en es fr br   ar hu pl pt  ro 
3x04 Killer Within 9 en es fr br  gr ar hu  pt  ro 
3x03 Walk with Me 10 en es fr br  gr ar hu  pt bg ro 
3x02 Sick 10 en es fr br  gr ar hu  pt bg ro 
3x01 Seed 10 en es fr br  gr ar hu  pt bg ro 
All episodes 12 en es fr br ru gr ar hu pl pt bg ro