Show subtitles
S2E04
S2E06
S4E07
S3E05
S4E07
S2E07
S3E08
S1E07
S5E17
 

Rizzoli and Isles

Season 5 | Season 4 | Season 3 | Season 2 | Season 1


# Episode Amount Subtitles
1x10 When the Gun Goes Bang, Bang, Bang 7 en  br ru  gr hu pl   ro 
1x09 The Beast In Me 7 en  br ru  gr hu pl   ro 
1x08 I'm Your Boogie Man 8 en fr br ru  gr hu pl   ro 
1x07 Born to Run 7 en  br ru  gr hu pl   ro 
1x06 I Kissed A Girl 9 en fr br ru  gr hu pl  bg ro 
1x05 Money for Nothing 8 en  br ru  gr hu pl  bg ro 
1x04 She Works Hard for the Money 9 en fr br ru  gr hu pl  bg ro 
1x03 Sympathy for the Devil 10 en fr br ru it gr hu pl  bg ro 
1x02 Boston Strangler Redux 9 en fr br ru it gr hu pl   ro 
1x01 See One, Do One, Teach One 10 en fr br ru it gr hu pl nl  ro 
All episodes 11 en fr br ru it gr hu pl nl bg ro