Show subtitles

12 Monkeys

Season 4 | Season 3 | Season 2 | Season 1

Advertising:

# Episode Amount Subtitles
1x13 Arms of Mine 5 en fr  gr hu pt 
1x12 Paradox 5 en fr  gr hu pt 
1x11 Shonin 5 en fr  gr hu pt 
1x10 Divine Move 5 en fr  gr hu pt 
1x09 Tomorrow 5 en fr  gr hu pt 
1x08 Yesterday 5 en fr  gr hu pt 
1x07 The Keys 5 en fr  gr hu pt 
1x06 The Red Forest 5 en fr  gr hu pt 
1x05 The Night Room 6 en fr ru gr hu pt 
1x04 Atari 6 en fr ru gr hu pt 
1x03 Cassandra Complex 6 en fr ru gr hu pt 
1x02 Mentally Divergent 6 en fr ru gr hu pt 
1x01 Splinter 6 en fr ru gr hu pt 
All episodes 6 en fr ru gr hu pt