Show subtitles

Dollhouse

Season 2 | Season 1

Advertising:

# Episode Amount Subtitles
2x13 Epitaph Two: Return 10 en es fr  br ru  gr  hu pl   pt ro 
2x12 The Hollow Men 13 en es fr de br ru it gr  hu pl  nl pt ro 
2x11 Getting Closer 12 en es fr de br ru  gr  hu pl  nl pt ro 
2x10 The Attic 12 en es fr de br ru  gr  hu pl  nl pt ro 
2x09 Stop-Loss 12 en es fr de br ru  gr  hu pl  nl pt ro 
2x08 A Love Supreme 12 en es fr de br ru  gr  hu pl  nl pt ro 
2x07 Meet Jane Doe 12 en es fr de br ru  gr  hu pl  nl pt ro 
2x06 The Left Hand (2) 12 en es fr de br ru  gr  hu pl  nl pt ro 
2x05 The Public Eye (1) 13 en es fr de br ru  gr ar hu pl  nl pt ro 
2x04 Belonging 13 en es fr de br ru  gr ar hu pl  nl pt ro 
2x03 Belle Chose 14 en es fr de br ru it gr ar hu pl  nl pt ro 
2x02 Instinct 15 en es fr de br ru it gr ar hu pl tr nl pt ro 
2x01 Vows 15 en es fr de br ru it gr ar hu pl tr nl pt ro 
All episodes 15 en es fr de br ru it gr ar hu pl tr nl pt ro