Show subtitles

Lie To Me

Season 3 | Season 2 | Season 1

Advertising:

# Episode Amount Subtitles
3x13 Killer App 9 en  fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x12 Gone 10 en es fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x11 Saved 9 en  fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x10 Rebound 9 en  fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x09 Funhouse 9 en  fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x08 Smoked 9 en  fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x07 Veronica 10 en es fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x06 Beyond Belief 9 en  fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x05 The Canary's Song 9 en  fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x04 Double Blind 9 en  fr br ru gr ar  pl pt ro 
3x03 Dirty Loyal 9 en  fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x02 The Royal We 9 en  fr br ru gr  hu pl pt ro 
3x01 In the Red 9 en  fr br ru gr  hu pl pt ro 
All episodes 11 en es fr br ru gr ar hu pl pt ro