Show subtitles

Black Sails

Season 3 | Season 2 | Season 1

Advertising:

# Episode Amount Subtitles
3x10 XXVIII. 2  fr pt   
3x09 XXVII. 2  fr pt   
3x08 XXVI. 2  fr pt   
3x07 XXV. 2  fr pt   
3x06 XXIV. 2  fr pt   
3x05 XXIII. 3 en fr pt   
3x04 XXII. 3 en fr pt   
3x03 XXI. 3 en fr pt   
3x02 XX. 5 en fr pt sv bg 
3x01 XIX. 5 en fr pt sv bg 
All episodes 5 en fr pt sv bg