Show subtitles

Samantha Who?

Season 2 | Season 1

Advertising:

# Episode Amount Subtitles
2x20 With This Ring 9 en es fr  br ru it gr hu   ro 
2x19 The Other Woman 9 en es fr  br ru it gr hu   ro 
2x18 The First Date 9 en es fr  br ru it gr hu   ro 
2x17 The Dream Job 9 en es fr  br ru it gr hu   ro 
2x16 The Sister 9 en es fr  br ru it gr hu   ro 
2x15 Todd's Job 8 en es fr  br  it gr hu   ro 
2x14 The Rock Star 8 en es fr  br  it gr hu   ro 
2x13 The Debt 8 en es fr  br  it gr hu   ro 
2x12 The Amazing Racist 8 en es fr  br  it gr hu   ro 
2x11 The Dog 9 en es fr  br ru it gr hu   ro 
2x10 My Best Friend's Boyfriend 9 en es fr  br ru it gr hu   ro 
2x09 The Family Vacation 8 en es fr   ru it gr hu   ro 
2x08 The Park 7 en es fr    it gr hu   ro 
2x07 The Farm 8 en es fr   ru it gr hu   ro 
2x06 The Ex 9 en es fr  br ru it gr hu   ro 
2x05 Help! 9 en es fr  br ru it gr hu   ro 
2x04 The Building 9 en es fr  br ru it gr hu   ro 
2x03 The Pill 11 en es fr de  ru it gr hu pl tr ro 
2x02 Out of Africa 10 en es fr de  ru it gr hu pl  ro 
2x01 So I Think I Can Dance 10 en es fr de  ru it gr hu pl  ro 
All episodes 12 en es fr de br ru it gr hu pl tr ro